Skip to Content

Dans op school

Dansen op school is vooral fijn en leuk, kinderen worden er blij van. Buiten dat lijken dans en beweging een positief effect te hebben op het leren van kinderen in het primair onderwijs. Dans is daardoor heel geschikt om in te zetten als middel. Een mooi voorbeeld daarvan is het project ‘Dansen met letters’, al dansend leren kinderen van de groepen 1 en 2 de letters aan. Danslessen kunnen worden ingezet voor lessen die aansluiten bij taal, rekenonderwijs en wereldoriëntatie.

Heeft uw school speciale wensen voor danslessen of projecten, dan kan ik u daarover adviseren en helpen. Ik lever danslessen op maat. Neem vrijblijvend contact op. Graag coach ik de leerkrachten, zodat zijzelf uiteindelijk de danslessen kunnen geven. Hiervoor is het mogelijk subsidie aan te vragen bij CMK (Cultuureducatie Met Kwaliteit). Ik kan u helpen met de aanvraag daarvan.

Heeft u nog geen specifieke vraag maar wilt u op school wel graag met de kinderen gaan dansen? Kijk dan naar onderstaande projecten om u te laten inspireren. Of neem contact op. In een persoonlijk gesprek komen we vaak tot veel ideeën die bij u en uw school passen.